Afspraken
 
 • Huurprijs
  3 euro per persoon per nacht en dit met een minimum van 40 euro per nacht. Voor water en elektriciteit wordt een bedrag van 10 euro aangerekend per weekend ongeacht het verbruik. Het verbruik van gas ligt op 1€ per kubieke meter, de begin- en eindstand wordt bij aankomst en vertrek genoteerd.
  Om geluidoverlast te vermijden verhuren wij NIET aan groepen boven de 16 jaar.
   
 • Voorschot en waarborg
  €300 te storten op rekeningnummer BE09 3631 7339 8957 met vermelding van datum en groepsnaam. Pas vanaf wanneer het bedrag op onze rekening staat is de reservatie geldig.

   
 • Huurovereenkomst en huishoudelijk reglement
  De huurovereenkomst is enkel geldig na storting van het voorschot. Indien binnen de 8 dagen na ontvangst van de inschrijving de overdracht niet heeft plaatsgevonden, vervalt de optie. Bij het boeken van onze weekendplaats verklaren de huurders zich akkoord met het huurcontract.

   
 • Parking
  Er is een ruime parking voorzien voor de lokalen van onze chiro.

   
 • Terrein
  Er ligt achter onze lokalen een gemeentelijk grasplein met een visvijver en een bosje waar je vrij gebruik kan van maken. -> Hier kan enkel vrij gebruik van gemaakt worden bij het lezen en goedkeuren van het parkreglement. Verder beschikt de chiro ook over een speelweide, rechtover de pastorij op ± 150 m van onze lokalen.

   
 • Verlaten van de lokalen
  Bij het verlaten van de lokalen moet alle plaatsen en de sanitaire vertrekken volledig worden schoongemaakt. Al het meubilair dient in de oorspronkelijke staat en op de oorspronkelijke plaats te worden achtergelaten. Het terrein en omgeving dienen eveneens netjes te worden achtergelaten.

   
 • Aansprakelijkheid
  De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor ongevallen en of schade welke kan voortvloeien.

   
 • Nachtlawaai
  Na 22u moet het stil zijn in en rond de gebouwen, roken gebeurt aan de achterkant. Bij klachten wordt dit van de waarborg afgetrokken.
Voor het reserveren van de lokalen of voor meer informatie kan je contact opnemen via :
chirohakilo.verhuur@gmail.com