Hieronder vind je de belangrijkste afspraken uit het corona-protocol, neem deze zeker door!

Het protocol versturen wij per mail en kan je op de website rustig nalezen.
De binnen capaciteit van ons gebouw is bepaald op 40. Wij laten dus maar 1 contactbubbel toe per weekend!


Protocol 1.1
1) De groep staat in voor de aanwezigheid van papieren handdoeken, vloeibare zeep,
schoonmaakmiddelen en desinfecterende middelen.
2) De volledig ingevulde deelnemerslijst wordt samen met het protocol (punt 1) vooraf
aan de groep bezorgd en afgegeven bij aankomst. Een tweede exemplaar wordt
bijgehouden door de groep en eventueel aangevuld bij (onverwachte) wijzigingen. De
deelnemerslijst is opgesplitst in verschillende contactbubbels (indien van toepassing)


Protocol 3.2
De groep staat in voor de eindschoonmaak. De uitbater doet hierop een visuele controle.
Voor desinfecteren is een dergelijke visuele controle niet mogelijk en ligt de
verantwoordelijkheid bij de uitbater. Indien het duidelijk is dat de desinfectie niet efficiënt
wordt gedaan, zal deze door de uitbater uitgevoerd worden tegen vergoeding (nader te
bepalen aan de hand van de staat waarin de lokalen zich op dat moment bevinden)


Protocol 3.3
Desinfecteren gebeurt met verdund bleekwater of biologisch afbreekbare alternatieven die
even goed desinfecteren. Desinfecteren gebeurt na elk weekend, er wordt hier best ten laatste
om 12u mee gestart aangezien de groep uiterlijk om 13u de lokalen MOET verlaten.


Protocol 3.4
Het desinfecteringsprogramma heeft bijzondere aandacht voor contactgevoelige elementen:
deurklinken, leuningen, lichtschakelaars, kranen, toiletspoelingen, werkoppervlakken,
vuilnisbakken, handgrepen van toestellen enz. Ook meubilair (tafels, stoelen, tuinbanken …)
dient gedesinfecteerd te worden.


Protocol 3.5
Eetmateriaal (borden, glazen, bestek e.d.) wordt gedesinfecteerd bij elke groepswissel. Bij
een handmatige afwas wordt ofwel gebruik gemaakt van verdund bleekwater en wordt
vervolgens grondig gespoeld met warm water. De uitbater is verantwoordelijk voor (de
controle op) dit desinfecteringsproces.
Alternatief voor desinfecteren is het eetmateriaal drie dagen niet gebruiken of afspreken met
groepen dat ze hun eigen eetmateriaal meebrengen.


Protocol 3.6
Bovenstaande geldt eveneens voor kookpotten, pannen en ander keukenmateriaal.


Protocol 3.7
De verblijvende groep voorziet zelf de middelen om de handen te wassen Er wordt gebruik
gemaakt van vloeibare zeep en papieren handdoeken. Gewone handdoeken zijn uit den boze.


Protocol 4.4
Externe bezoekers (waaronder ouders van deelnemers) mogen de accommodatie